Ngoại tình – Bảo Hưng

Tone

Đánh giá

 

Mình nói lời chia [Dm]  tay là [Gm]  đủ lắm [Dm]  rồi

Giờ [Gm]  đây sao em còn gian [F]  dối

Anh [C]  đau lắm người [A7]  ơi.

 

Ai mà không [Dm]  đau khi nhìn [Gm]  thấy vợ [Dm]  mình

Chạy [Gm]  theo trăng hoa tình ong [F]  bướm

Trong [C]  tay của người [A7]  ta.

 

Đừng nghĩ rằng tôi [Dm]  ngu đừng [Gm]  cho là [Dm]  khờ

Đừng [Gm]  coi tôi như là hai [F]  lúa

Không [C]  hay biết gì [A7]  sao.

 

Em là vợ [Dm]  tôi sao [Gm]  ở bên cạnh [Dm]  người

Nhiều [Gm]  đêm tôi giật mình thức [F]  giấc

Trong [Am]  mơ em gọi tên người [Dm]  khác.

 

Đau lắm em ơi sao dối gian chồng [Gm]  mình

Em [C]  âu yếm người [F]  ta

Sao nỡ quên [Gm]  đi câu luân thường đạo [F]  lý

Bỏ chồng bỏ tất [C]  cả

Bỏ con [Am]  mình em chạy theo người [Dm]  ta.

 

Đau lắm em [Dm]  ơi khi thấy con của [Gm]  mình

Cứ [C]  hỏi mẹ đâu [F]  cha

Những lúc vui [Gm]  chơi nó gọi mẹ đâu [F]  đó

Lúc nằm mơ cũng [C]  thế

Nó vẫn [Am]  hỏi: Mẹ ơi sao bỏ [Dm]  con.