Ngõ vắng xôn xao

Tone

Đánh giá

 

| | | | 

| | | | 

1. |_ Một [D7] ngõ vắng xôn |[G] xao nằm trong lòng phố |[Em] lớn

Một tiếng nói yêu |[C] thương cho lòng thêm tơ |[D7] vương

Một đám lá thu |[Bm] bay rắc vương đầy ngõ |[Em] vắng

Một [A7] chùm hoa trưa |[D7] nắng xôn xao cả |lòng [G] tôi.

 

Tôi yêu |[Em] người làm một bông hoa |[Am] nắng

Tôi yêu |[D7] người làm ngõ vắng dịu |[G] êm

Trong yên |[Em] lặng mà lại mênh mông |[Am] lắm

Hãy ngước |[A7] nhìn kìa trời xanh bao_|[D7] la

 

2. |_Vì nắng mãi nên |[G] mưa gọi trưa hè loáng |[Em] nước

Vì muốn nói với |[C] nhau nên nhìn nhau thêm |[D7] lâu

Chiều ngõ vắng xôn |[Bm] xao có thêm bầy bé |[Em] gái,

Cùng _[A7] nhảy dây khoe |[D7] áo giăng hoa ngập |hồn [G] tôi

 

Khi con |[Em] người để lòng yêu ngõ |[Am] vắng

Thêm rung |[D7] động được đứng ngắm trời |[G] mây

Ai đã |[Em] từng một lần qua nơi |[Am] ấy

Khi xa |[D7] rồi lòng bỗng thấy |[G] xôn xao.