Nghĩ về cha – Nguyễn Nhất Huy

Tone

Đánh giá

 

1. Đường phố quen con [Am]  về, chiều nắng tắt

Thành phố đang sang mùa [Dm]  đông

Cha ngồi bên mái hiên

Một manh [G]  áo đơn sơ cùng năm [C]  tháng.

2. [E7]  Nhìn dáng cha hao [Am]  gầy

Một mái tóc giờ đã phai theo thời [Dm]  gian

Cho đời con lớn khôn

Chợt hôm [G]  nay ngoài hiên mùa đông [E7]  đến.

ĐK:

Ngày nào [Am]  đó lúc con thơ gọi tiếng [Dm]  cha

Cuộc đời [G]  ngỡ sẽ trôi theo ngàn gấm [C]  hoa

Rồi bão [Dm]  tố rớt trên [E7]  vai, [Am]  đời dài bao gian [F]  khó

Mồ hôi [Dm]  cha ướt những lối con [E7]  qua.

Từng ngày [Am]  tháng sống gian nan mà [Dm]  thiết tha

Cuộc đời [G]  đã biết tên con vì có [C]  cha

Từng ngày [Dm]  tháng vẫn gian [E7]  nan, [Am]  đời sờn bao vai [F]  áo

Tình cha [E7]  lớn lao hơn ngọn núi [Am]  cao.