Nghe Tiếng Chim Hót

Tone

Đánh giá

 

Intro

|[C]  |[Gaug]  |[Cadd9/D]  |[A7]  |[F]  |[Dm]  |[G]  |[G] 

|[C]  |[Gaug]  |[Cadd9/D]  |[A7]  |[F]  |[G]  |[C]  |[C] 

 

Verse 1

Chích |[C] chòe, chích |[C] chòe, nó |[G] đậu cành |[C] tre 

Véo |[Dm] von mà nó |[G] hót mùa |[G] xuân cho em |[G] nghe 

Cúc |[F] cu, cúc |[Dm] cu tiếng |[Dm] chim gọi lúa |[F] thu 

Giữa |[F] trưa hè gió |[Dm] ru lũy [G] tre |[C] làng |[C] 

 

Verse 2

Sáo |[C] sậu, sáo |[C] sậu, nó |[G] đậu mình |[C] trâu 

Cất |[Am] giọng lên trong |[Dm] veo, êm |[G] ái trời |[G] chiều 

Em |[C] nghe chim |[Em] ca trong nắng |[Am] mai 

Yêu |[Dm] quê hương biết |[G] mấy |[G] 

 

Chích |[C] choè, chích |[G] chòe 

Nó |[F] đậu [G] cành |[C] tre

 

Verse 1 -> Verse 2 

 

Midtro = Intro -> Verse 1 > Verse 2

 

End = 1/2 Intro