Nghe em

Tone

Đánh giá

=

Vòng: [G] [Em] [C] [D] 

 

Ver: 

[G] Giữa mây ngàn, tôi tìm [Em] hồn tôi 

[C] Giữa mơ hồ, em ở [D] đâu rồi 

Chỉ sợ mình quên mất [G] ánh mắt kia, không còn [Em] gì nhớ 

Em đã [C] mãi nơi xa, tôi vẫn [D] đây chờ. 

 

Chorus: 

Tìm về một [G] nơi chẳng [Em] bóng người, [C] để tôi nhớ [D] em 

Tìm về một [G] nơi gió thổi [Em] bên hiên nhà, cô [C] đơn tôi kể cho ai [D] nghe 

Hỡi [G] em tôi xin làm [Em] con gió, [C] bay theo em về nơi [D] có 

Bóng [G] em tôi luôn chờ nơi [Em] đó Nghe [C] em! [D] 

 

Ver: 

[G] Nói bao lời nhưng còn [Em] lời yêu 

Tôi giữ [C] mãi trong lòng vì vướng bận [D] đôi điều 

Để giờ khi em cất [G] bước bên ai, mới hay [Em] mình sai 

Yêu thêm [C] chẳng kịp sâu vội câu [D] hát cho nhau

 

Chorus:

Tìm về một [G] nơi chẳng [Em] bóng người, [C] để tôi nhớ [D] em 

Tìm về một [G] nơi gió thổi [Em] bên hiên nhà, cô [C] đơn tôi kể cho ai [D] nghe 

Hỡi [G] em tôi xin làm [Em] con gió, [C] bay theo em về nơi [D] có 

Bóng [G] em tôi luôn chờ nơi [Em] đó Nghe [C] em! [D] 

 

[G] [Em] [C] [D] x4

 

Brigde:

[G] Lang thang tôi tìm [Em] vội mùi hương quen 

[C] Lang thang khi phố [D] đã xuống đèn 

Cùng [G] bao nơi ta đã [Em] từng đi qua. 

Nay còn [C] vương... kí [D] ức. 

 

[G] Thương em tôi nguyện [Em] thương mãi [C] 

Thương em dù em bên [D] ai 

[G] Thương em vì [Em] đó... Là [C] em! [D] [E] 

 

Lên 1 tone: 

Tìm về một [A] nơi chẳng [F#m] bóng người, [D] để tôi nhớ [E] em 

Tìm về một [A] nơi gió thổi [F#m] bên hiên nhà, cô [D] đơn tôi kể cho ai [E] nghe 

Hỡi [A] em tôi xin làm [F#m] con gió, [D] bay theo em về nơi [E] có 

Bóng [A] em tôi luôn chờ nơi [F#m] đó Nghe [D] em! [E] 

 

Ver out: 

Cũng đã thật [A] lâu, chẳng [F#m] đôi lời, [D] lòng tôi đã [E] vơi... 

Giờ mình ngồi [A] đây, em vẫn [F#m] cứ như vậy 

Cô [D] đơn xin để tôi [E] mang... [A] Nghe em!