Ngayo’y Naririto – Jay R – Jay R

Tone

Đánh giá

 

 

[C] ...Nang Minsan [G] ay Nara [Am] nasan ko ang mag-i [Em] sa

Pilit [F] ko na nilimot ang [C] tulad nya Na [Dm] dati ay mahal na ma [G] hal

[C] ...Nakita [G] ka at na [Am] sabi kong ikaw na [Em] nga

Ang hi [F] nahanap at di [C] narasal na [Dm] makapiling [G] ko

 

Ngayo'y Nariri [C] to [G] ...Isang Katulad [Am] mo [Em] 

Na sa akin ay [F] nagmamahal ng [Em] buong ta [Am] pat

Nan [Dm] gakong akin la [G] mang

Pag-ibig na wa [C] gas [G] ...ang syang naramda [Am] man [Em] 

Yan ay nagmumu [F] la sayo sa [Em] puso [Am] ko at [Dm] kapwa

Ay hin [G] di magbaba [C] go

 

[C] ...Nakita [G] ka at na [Am] sabi kong ikaw na [Em] nga

Ang hi [F] nahanap at di [C] narasal na [Dm] makapiling [G] ko

 

Ngayo'y Nariri [C] to [G] ...Isang Katulad [Am] mo [Em] 

Na sa akin ay [F] nagmamahal ng [Em] buong ta [Am] pat

Nan [Dm] gakong akin la [G] mang

Pag-ibig na wa [C] gas [G] ...ang syang naramda [Am] man [Em] 

Yan ay nagmumu [F] la sayo sa [Em] puso [Am] ko at [Dm] kapwa

Ay hin [G] di magbaba [C] go

 

LÊN 1/2 TONE

Ngayo'y Nariri [C#] to [G#] ...Isang Katulad [A#m] mo [Fm] 

Na sa akin ay [F#] nagmamahal ng [Fm] buong ta [A#m] pat

Nan [D#m] gakong akin la [G#] mang

Pag-ibig na wa [C#] gas [G#] ...ang syang naramda [A#m] man [Fm] 

Yan ay nagmumu [F#] la sayo sa [Fm] puso [A#m] ko at [D#m] kapwa

Ay hin [G#] di magbaba [C#] go