Ngày nhớ đêm mong – Bùi Anh Dũng

Tone

Đánh giá

 

Đã [C]  bao ngày qua, nhớ [G]  hơi ấm đôi bàn tay 

Nhớ [Am]  nụ cười và đôi [C]  mắt dễ [G]  thương

Xuân [C]  tàn hạ sang, cách [Em]  nhau đã bao mùa trăng

[Dm]  Anh nhớ em đêm ngày ngóng [G]  trông

 

Cớ [C]  sao trời xanh, lứa [G]  đôi phải chia lìa nhau

Để [Am]  hoa tàn bầy chim [C]  cũng héo [G]  hon

Mưa [C]  buồn nhẹ rơi, nói [Em]  thay lời anh nhớ [Am]  em

Mong [Dm]  ngày em trở về [G]  gần bên [C]  anh

 

[F]  Viết lên trên trời [Em]  cao những [G]  lời yêu [C]  em

[C]  Viết lên những bài [Em]  ca dành tặng [G]  riêng cho [C]  em

[Am]  Bao ngày xa cách [F]  nhau, trời đêm như thiếu [C]  trăng

[Am]  Bao ngày mong nhớ [F]  em làm con tim [Dm]  anh khô [G7]  héo

 

[F]  Những đêm anh ngủ [Em]  say mơ [G]  được gặp [Em]  em

[C]  Rót cho nhau lời [Em]  yêu thương và [Am]  vòng tay [C]  ấm

[Am]  Em nào đâu biết [F]  chăng ở nơi rất [C]  xa

[Am]  Phương trời đây có [F]  anh ngày đêm [G]  mong nhớ em [C]  nhiều