Ngày mưa

Tone

Đánh giá

 

Intro.

|[E] _ |[E] _

 

Verse 1. 

[E] _Một người ngồi |[E] mơ trên song 

|[C#m] Trôi qua bao ngày nắng|[C#m] _

|[B7] Trôi bao nhiêu ngày |[E] mưa

Lòng |[F#m] chẳng mong quay |[B7] về

[E] _Về ngày mà |[E] ta xa nhau

|[C#m] Có mưa rơi ngoài sân|[C#m] _

|[B7] Có đêm trôi vào |[B7] trái tim [E] mình |[E] _

 

Chorus: 

|[E] _Em ơi ngày mưa|[B7] _

Đã mang những |[F#m] vui buồn kia

Bao |[E] năm về vây khốn 

|[E] _Ta rơi vào trong|[G#m] _ nỗi đau đời nhau|[F#m] _

Buồn ơi đến mau|[B7] _

 

|[E] _Em ơi dòng sông|[B7] _

Đã chia giấc |[F#m] mơ thành hai

Sao |[E] ta đợi nhau mãi 

|[E] _Ta nghe tình ta|[G#m] _ lá khô trải dài|[F#m] _

Như ngày |[E] mưa |[E] _

 

Midtro.

| | | | | | 

 

Verse 2. 

|[E] _Một người ngồi mơ|[E] _ cuối phố

|[C#m] Mơ qua bao ngày nắng|[C#m] _

|[B7] Trên bao nhiêu hoàng |[E] hôn

Lòng |[F#m] vẫn mong quay |[B7] về

 

|[E] _Về ngày mà ta|[E] _ bên nhau

|[C#m] Có mưa rơi ngoài sân|[C#m] _

|[B7] Có tay ai tìm |[B7] đắp chăn |[E] mềm |[E] _

 

-> Chorus

 

* |[Am] Như là em vẫn chờ|[Am] _, vẫn đợi |[Em] anh cuối |[C] phố

|[Am] Như còn đó thân |[B] run trong vòng |[Em] tay |[Em] _

Và ||[C] như ta chẳng biết|[C] _, |[Am] và như ta đâu biết|[Am] _

|[D7] Tình kia sao xóa |[Dsus4] hết ….|[D] _  |[D] _

 

Lên tone Q3t = 1,5 cung [G] —–

 

ĐK: |[G] _Em ơi ngày mưa|[D7] _

Đã mang những |[Am] vui buồn kia

Bao |[G] năm về vây khốn??????[D7] _

|[G] _Ta rơi vào |[Bm] trong nỗi đau đời |[Am] nhau

Buồn ơi đến|[D7] _mau

 

|[G] _Em ơi dòng sông|[D7] _

Đã chia giấc |[Am] mơ thành hai

Sao |[G] ta đợi nhau mãi

|[G] _Ta nghe tình |[Bm] ta lá khô trải |[Am] dài

Như ngày |[G] mưa

 

|[G] _Ta rơi vào |[Bm] trong nỗi đau mất |[Am] nhau

|[Am] Như ngày |[G] mưa…|[G] _ |[C] _|[C] _Như ngày |[G] mưa... ||