Ngày Hôm Qua

Tone

Đánh giá

 

 

Ngày hôm |[G] qua như trong giấc |[G] 

Bao xa |[D] cách chỉ như một |[Em] chớp mắt

Bài ca |[C] ngọt ngào tìm quá |[Am] khứ

Vẫn chưa |[D] vơi trên đôi bờ |[D] môi.

 

Và cơn |[G] mưa nơi đâu đã |[G] đến

Muốn xoá mờ |[Am] bao vết chân năm |[Em] tháng

Hạt mưa |[D] buông trong đôi mắt |[D] em

Và anh đã |[Em] uống trên môi. 

 

|[B] _Ngàn con sóng |[B] vỗ là muôn ước |[Em] mơ đợi chờ 

|[F] _Bao bôn ba vẫn |[F] sống trái tim thật |[D] thà.

 

CHORUS

|[D] __Còn nguyên dấu |[G] vết Bên nhau ta sống những |[D] tháng năm qua

Một ngọn |[Am] nến thắp lên, vẫn cháy |[Em] trong bão dông

Và còn |[C] mãi cháy sáng trong đời |[C] Mãi cháy sáng lung linh |[G] màu.

 

Bên nhau ta sống những |[D] tháng năm qua

Một tình |[Am] yêu đã trao trong hơi |[Em] thở vẫn ấm

Và còn |[C] nguyên trong trái tim |[D] ta Ngày hôm |[C] qua. 

 

|[D] _Bài ca |[G] đó theo cơn gió |[G] qua

Rồi tìm |[D] đến trong đêm làm |[Em] cơn mơ

Cơn mơ |[C] thì thầm nhiều ước |[Am] muốn

Vẫn khát |[D] khao trên đôi bờ |[D] mi.

 

Và anh |[G] biết cơn mưa đã |[G] đến

Muốn chôn vùi |[Am] bao tiếng gọi say |[Em] đắm

Chỉ còn |[D] trong tim anh vẫn ước |[D] nguyện

Xua hết |[Em] áng mây đen. 

 

|[B] _Tình yêu chắp |[B] cánh tìm lại phút |[Em] giây ngọt ngào 

|[F] _Để biển gọi con |[F] sóng sẽ thêm cuộn |[D] trào.

 

---> CHORUS

|[D] __Còn nguyên dấu |[G] vết Bên nhau ta sống những |[D] tháng năm qua

Một ngọn |[Am] nến thắp lên, vẫn cháy |[Em] trong bão dông

Và còn |[C] mãi cháy sáng trong đời |[C] Mãi cháy sáng lung linh |[G] màu.

 

Bên nhau ta sống những |[D] tháng năm qua

Một tình |[Am] yêu đã trao trong hơi |[Em] thở vẫn ấm

Và còn |[C] nguyên trong trái tim |[D] ta Ngày hôm |[G] qua. 

 

|[G] hớ hớ ơ ờ |[F#] _Dù rằng xa |[F#] cách nhưng trái tim còn trẻ |[B] mãi

Và |[C#m] trái tim đó sẽ |[G#m] không già và |[F#] không băng |[G] giá

Trái tim còn |[G] vẫn tin ngày hôm |[G] qua

Và |[C] tin cho muôn ngày |[D] xa. |[D] 

 

Dạo (bỏ đi cũng được :D)

|[G]  |[G]  |[Bm]  |[C]  |[Cm]  |[G] [D]  |[Em]  |[C]  |[Am7]  |[D]  |[G] 

 

---> Chorus và kết.