Ngày em về – Khánh Đơn

Tone

Đánh giá

 

[Dm]  Gánh trong tim nỗi buồn một vết [Am]  thương không bao giờ lành

[Bb]  Lúc em đã vô tình vội quay [C]  lưng theo cuộc tình [F]  mới

[Bb]  Người đành lòng gian dối bỏ anh [C]  đi không nói một [Gm]  lời

[Bb]  Nhiều đêm nước mắt [Gm]  rơi, anh đã [C]  cố quên em người [Dm]  ơi.

 

[Dm]  Bỗng nhiên em trở về người ấy [Am]  không yêu em thật lòng

[Bb]  Lúc em vỡ tan mộng nhận ra [C]  anh yêu người nhiều [F]  lắm

[Bb]  Mà giờ lòng anh đã chẳng yêu [C]  em như lúc ban [Gm]  đầu

[Bb]  Chỉ còn sự thương [Gm]  xót và đó [A7]  không phải là tình [Dm]  yêu.

 

Ngày em vội [Bb]  vã quay về [C]  đây, trái tim [Am]  anh bỗng đong [Dm]  đầy

Từng dòng nghĩ [Gm]  suy phải làm gì đây, nên vô [C]  tình hay là thứ [Am]  tha

Rồi anh nhận [Bb]  thấy duyên tình [C]  ta đến hôm [Am]  nay dẫu quay [Dm]  về

Thì mình cũng [Gm]  không như ngày đầu [C]  tiên, cả hai [Bb]  sẽ chuốc thêm muộn [Am]  phiền

Tình nào còn [C]  chi, ta từ biệt nhau [Dm]  đi.