Ngẫu Nhiên

Tone

Đánh giá

 

 

Intro

|[F]  |[C]  |[Dm7]  |[F7/C]  |[Bb7M]  |[Bb]  |[Bb7]  |[C] 

|[F]  |[C]  |[Dm7]  |[F7/C]  |[Bb7M]  |[Am]  |[Gm7]  - [C7]  |[F] 

|[F] 

 

Verse 1

Không |[F] có đâu em |[C] này 

Không |[Dm] có cái chết đầu |[A] tiên

Và |[C] có đâu bao |[Am] giờ

Đâu |[Gm] có cái [C] chết sau |[F] cùng

Tự |[Dm] mình biết riêng [Am] mình

Và |[Gm7] ta biết [C] riêng |[F] ta

Tự |[Dm] mình biết riêng [F] mình

Và |[Gm7] ta biết [C] riêng |[F] ta |[F] 

 

Verse 2

Hòn |[F] đá lăn bên |[C] đồi

Hòn |[Dm] đá rớt xuống cành |[A/C#] mai

Rụng |[C] cánh hoa mai |[Am] gầy

Chim |[Gm] chóc hót [C] tiếng qua |[F] đời

Người |[Dm] ôm lấy muôn |[Am] loài

Nằm |[Gm7] trong [C7] tiếng bi |[F] ai

Người |[Dm] ôm lấy muôn |[F] loài

Nằm |[Gm7] trong [C] tiếng bi |[F] ai |[F] 

 

Verse 3

Mệt |[F] quá thân ta |[F] này

Tìm |[Dm] đến chiếc ghế nghỉ |[A] ngơi

Mệt |[C] quá thân ta |[Am] này

Nằm |[G7] xuống [C] với đất muôn |[F] đời

Kìa |[Dm] còn biết bao |[Am] người

Dìu |[Gm7] dặt tới [C7] quanh |[F] đây.

Kìa |[Dm] còn biết bao |[Am] người

Dìu |[Gm7] dặt tới [C] quanh |[F] đây |[F] 

 

Midtro = Intro → Verse 1 > Verse 2 

 

Mệt |[F] quá đôi chân |[F] này

Tìm |[Dm] đến chiếc ghế nghỉ |[A] ngơi

Mệt |[C] quá thân ta |[Am] này

Nằm |[G7] xuống [C] với đất muôn |[F] đời

Kìa |[Dm] còn biết bao |[Am] người

Dìu |[Gm7] dặt tới [C7] quanh |[F] đây.

Kìa |[Dm] còn biết bao |[Am] người

Dìu |[Gm7] dặt tới [C] quanh |[F] đây |[F] 

 

Outtro = Intro