Ngẫu hứng lý ngựa ô – Trần Tiến

Tone

Đánh giá

 

[Dm]  Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy

Nghe một tiếng ầu [C]  ơ nửa đêm bão [Dm]  giông

[Dm]  Đêm phương Nam nằm nghe đường xa vó ngựa

[C]  Nghe một thuở hồng hoang ngựa [Dm]  qua bến sông

 

[Gm]  Đêm phương Nam nhìn lên mây bay khói toả

[F]  Nhìn hòn đá [A]  lăn nghiêng nghiêng

[Gm]  Nghiêng nghiêng câu ca dao

[Gm]  Nghiêng nghiêng mái [Am]  chèo

Dưới bóng cây ngô đồng, có con ngựa dừng [C]  chân

Có hai [Am]  người yêu [Dm]  nhau

 

[Dm]  Khớp khớp khớp khớp con ngựa [C]  ô ngựa ô ngựa ô

Ngàn năm thương [Dm]  nhớ đất nước có bao bài [C]  ca tình yêu ngựa ô

Để anh đón [D]  nàng ơ [G]  hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ [Am]  hờ

Cho ai yêu thương [C]  nhau bên nhau mãi [Am]  mãi

 

Có [Dm]  tiếng vó khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa [C]  ô

Ngàn năm thương [Dm]  nhớ đất nước có bao bài [C]  ca tình yêu ngựa ô

Để anh đón [Dm]  nàng ơ [G]  hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ [Am]  hờ

Cho ai yêu thương [C]  nhau bên nhau suốt [Dm]  đời

 

[Dm ]  Khớp khớp khớp khớp con ngựa [C]  ô

Ô ô ô để anh [Dm]  khớp Khớp khớp khớp con ngựa [C]  ô

Ô ô ô để anh khớp [Dm]  Khớp ô ô khớp Khớp con ngựa [Dm]  ô, ngựa ô