Ngài Là Đấng Lạ Lùng – Sinh Võ – Mai Thảo

Tone

Đánh giá

 

 

Diệu thay [Dm] Đức Chúa Trời [C] Đấng lạ lùng Chúa [Dm] muôn loài.[Am] 

Diệu thay [Bb] Đức Chúa Trời [C] Đấng lạ lùng thế [F] nhân ai sánh,

[Gm] các dấu kỳ [Dm] chỉ duy Ngài làm [Bb] lên khắp [C] trong dương [F] thế,

[Gm] chỉ duy Đức Chúa [C] Trời Đấng làm [Dm] lên muôn loài.

Điệp Khúc:(x2)

[Dm] Con tôn vinh Ngài, [Am] Con tôn vinh Ngài [Dm] Cha muôn đời,

[Dm] Chúa cứu thế nhân [Am] Đấng lạ lùng hiển [Dm] vinh.