Nếu Như Anh Đến

Tone

Đánh giá

 

 

|[Em] _ Làn tóc rối, bờ môi |[Em] khô,hàng mi buông

mắt đen thật |[Bm] buồn _ 

_ Ngày wa ngày đợi mong |[Bm] gì,

cần nhìu lắm những yêu thương |[D9] ngọt ngào _

_ Trái tim em thôi |[C9] lặng thầm _

_ Có |[Em] ai ….

Cầm tay em gọi tên |[Em] em và yêu em

những khi giận |[Bm] hờn _ 

_để đêm về từng hơi |[Bm] thở

còn nống ấm chiếc hôn ta |[D9] nồng nàn _

 

_ Nói cho nhau những |[C9] hẹn thề….

có anh |[C9] ____

 

Chorus

_ |[G] Nếu như ngày anh bước |[D] đến,

vì anh đã yêu thương |[Em] em __

_ Hãy nói với em chân |[D] tình _

_ Trái tim |[C] đừng làm em bối rối|[G]  __

_ Biết đâu khi ngày |[Am7] mai thức dậy,

|[C] yêu thương kia mong manh

tựa cơn gió

|[D] __ bay wa |[Em] ___ ||

 

|[Em] _ Làn tóc rối, bờ môi |[Em] khô, hàng mi buông

mắt đen thật |[Bm] buồn _

_ Ngày wa ngày đợi mong |[Bm] gì,

cần nhìu lắm những yêu thương |[D9] ngọt ngào _

_ Trái tim em thôi |[C9] lặng thầm _

_ Có |[Em] ai ….

Cầm tay em gọi tên |[Em] em 

và yêu em những khi giận |[Bm] hờn _

_ để đêm về từng hơi |[Bm] thở

còn nống ấm chiếc hôn ta |[D9] nồng nàn _

_ Nói cho nhau những |[C9] hẹn thề….

có anh |[C9] ____

 

_ |[G] Nếu như ngày anh bước |[D] đến,

vì anh đã yêu thương |[Em] em __

_ Hãy nói với em chân |[D] tình _

_ Trái tim |[C] đừng làm em bối rối|[G]  __

_ Biết đâu khi ngày |[Am7] mai thức dậy,

|[C] yêu thương kia mong manh tựa cơn gió

|[D] __ bay wa |[Em] ___ ||

 

Này người yêu Lần đầu tiên yêu anh

Lòng nhiều lo lắng Vì tình yêu

Là niềm tin với em Người dấu yêu

 

_ |[G] Nếu như ngày anh bước |[D] đến,

vì anh đã yêu thương |[Em] em __

_ Hãy nói với em chân |[D] tình _

_ Trái tim |[C] đừng làm em bối rối|[G]  __

_ Biết đâu khi ngày |[Am7] mai thức dậy,

|[C] yêu thương kia mong manh tựa cơn gió

|[D] __ bay wa |[Em] ___ ||

 

_ |[G] Nếu như ngày anh bước |[D] đến,

vì anh đã yêu thương |[Em] em __

_ Hãy nói với em chân |[D] tình _

_ Trái tim |[C] đừng làm em bối rối|[G]  __

_ Biết đâu khi ngày |[Am7] mai thức dậy,

|[C] yêu thương kia mong manh tựa cơn gió

|[D] __ bay wa |[Em] ___ ||

 

_ |[G] Nếu như ngày anh bước |[D] đến,

vì anh đã yêu thương |[Em] em __

_ Hãy nói với em chân |[D] tình _

_ Trái tim |[C] đừng làm em bối rối|[G]  __

_ Biết đâu khi ngày |[Am7] mai thức dậy,

|[C] yêu thương kia mong manh tựa cơn gió 

|[D] __ bay wa |[Em] ___ ||

 

_ |[G] Nếu như ngày anh bước |[D] đến,

vì anh đã yêu thương |[Em] em __

_ Hãy nói với em chân |[D] tình _

_ Trái tim |[C] đừng làm em bối rối|[G]  __

_ Biết đâu khi ngày |[Am7] mai thức dậy,

|[C] yêu thương kia mong manh tựa cơn gió 

|[D] __ bay wa |[Em] ___ ||