Nếu một ngày

Tone

Đánh giá

 

1. [Am]  Nếu, nếu một ngày không có [G]  em

Thì niềm cô đơn dài như năm [E7]  tháng

Như mùa thu [F]  chết không lá thu [E7]  rơi

[Am]  Nếu, nếu ngày ấy mình đừng quen [Dm]  nhau

Thì ngày [G]  nay có đâu buồn [C]  đau

Những khi mình xa [E7]  nhau có đâu buồn [Am]  đau.

 

2. [Am]  Nhớ, nhớ một chiều em đến [Dm]  thăm

Ngoài trời mưa rơi trời mưa không [E7]  dứt

Con đường trơn [F]  ướt em đến thăm [E7]  tôi

[Am]  Nhớ, nhớ ngày ấy mình cầm tay [Dm]  nhau

Nhìn hạt [G]  mưa ước mơ ngày [C]  mai

Sẽ không còn mưa [E7]  rơi, sẽ không còn mưa [Am]  rơi.

 

ĐK: [Dm]  Thôi niềm thương ấy xin trả cho [Am]  người

Vì ngày [G]  mai tôi sẽ xa [C]  rời

Kỷ [F]  niệm đành xa rời [E7]  mãi

[Am]  Trên con đường sóng gió ra [Dm]  đi

Vì làm trai tôi đành lỗi [F]  hẹn

Những niềm [E7]  tin sẽ không xa rời sẽ không xa rời.

 

3. [Am]  Nếu, nếu một ngày không có [Dm]  tôi,

Thì nguời yêu ơi đừng quên tôi [E7]  nhé

Xin đừng giận [F]  dỗi xin hiểu cho [E7]  tôi

[Am]  Nếu, nếu ngày ấy mình đừng yêu [Dm]  nhau

Thì ngày [G]  nay có đâu buồn [C]  đau

Những [E7]  khi xa nhau có đâu buồn [Am]  đau.