Nếu lúc trước em đừng tới

Tone

Đánh giá

 

Intro

| | | | | | | 

 

Verse 1. 

Chuyện tình ngày |[C]  xưa mơ hồ như cơn gió |[Am]  vô tình

Từng mùa đông |[Em]  qua luôn làm [Am]  se sắt trái |[G]  tim mình

Chẳng còn chi |[Am]  nữa sao lòng ta cứ mãi bâng |[Em]  khuâng khi [Am] trời mưa

Và dương |[Dm]  như niềm thương nhớ vẫn chưa |[G]  phai mờ

 

Verse 2. 

Đoạn đường ngày |[C]  xưa anh cùng em chung bước |[Am]  đi về

Đoạn đường hôm |[Em]  nay riêng mình [Am]  anh lê gót |[G]  ê chề

Đường vào tình |[Am]  yêu sao giờ đây rẽ lối chia |[Em]  đôi trong tịch [Am] liêu

Bởi vì |[D7]  đâu hai chúng [G]  ta không thể |[C] có nhau

 

Verse 3:

Còn |[Am]  nhớ những lúc đắm đuối vui với |[Em]  nhau em thường tươi cười

Và em |[F]  nói em sẽ mãi [G]  yêu đến trọn |[C]  cuộc  đời

Thời |[Dm]  gian như con nước trôi, lời |[Em]  em như cơn gió thôi

Và giờ |[F]  đây em bỏ anh một mình |[G]  đơn côi

 

Chorus: 

|[C]  Nếu lúc trước em đừng tới |[Am]  có lẽ tốt hơn người ơi

Và |[F]  anh chẳng cần bận [G7] tâm những điều gian |[C]  dối

|[Am]  Nếu lúc trước em đừng nói, |[Dm]  nói những tiếng yêu đầu môi

Thì |[F]  đâu buồn chi khi [G7]  mỗi đứa một |[C]  phương trời 

 

Dạo giữa

|41 |56

 

Verse 1 > Verse 2 > Verse 3 > Chorus > Chorus > 

Thì |[F]  đâu buồn chi khi [G7]  mỗi đứa một |[C]  phương trời 

 

Đoạn kết

|99 |105.