Nếu em được lựa chọn – Thái Thịnh

Tone

Đánh giá

 

Phiên bản cho nữ

 

1. Nếu bây [Am]  giờ được chọn lựa một lần [C]  nữa

Thì [Dm]  chắc có lẽ vẫn [G]  yêu anh như [C]  ngày xưa

Nếu bây [F]  giờ được chọn lựa điều em [Bb]  ước mơ

Thì em tin em vẫn mơ như em [E7]  từng mơ

 

Vẫn mơ [Am]  rằng trọn đời này yêu anh [C]  mãi

Dù [Dm]  có tiếp nối những [F]  đắng cay trong [C]  ngày mai

Vẫn mơ [Am]  rằng trọn đời này em trao [Dm]  đến ai

Tình [E7]  yêu trong em sẽ mãi không bao [Am]  giờ phai

 

2. Bởi vì một [Dm]  khi em đã yêu

Là con tim em đã [G]  dâng trao cho [C]  tình yêu 

[F]  Dù đường tình [Dm]  yêu muôn khó khăn

Và [E7]  đôi khi em biết em không được [Am]  may mắn

 

Chẳng cần bận [Dm]  tâm hay nghĩ suy

Mình hy sinh cho ai [G]  đó sẽ được những [C]  gì 

[F]  Đã yêu nhau thì [Dm]  cứ yêu đi

Sẽ cho ta ngày [E7]  tháng chẳng hề phung phí

 

3. Và [Am]  nếu bây giờ em đây được [Dm]  nói một lời

[G]  Nói em còn yêu mãi [C]  một người

Chẳng [F]  có bao giờ em muốn [Dm]  xa rời

Dù ngày mai [E7]  tới là ngày sau cuối

 

Và [Am]  nếu bây giờ em đây được [Dm]  chết một lần

[G]  Chết cho tình yêu sẽ [C]  bất tận

Chẳng [F]  có bao giờ em thấy [Dm]  ân hận

Chỉ cần anh [E7]  biết em luôn hằng [Am]  yêu anh

---------------------

Phiên bản cho nam

 

1. Nếu bây [Am]  giờ được chọn lựa một lần [C]  nữa

Thì [Dm]  chắc có lẽ vẫn [G]  yêu em như [C]  ngày xưa

Nếu bây [F]  giờ được chọn lựa điều anh [Bb]  ước mơ

Thì anh tin anh vẫn mơ như anh [E7]  từng mơ

 

Vẫn mơ [Am]  rằng trọn đời này được yêu em [C]  mãi

Dù [Dm]  có tiếp nối những [F]  đắng cay trong [C]  ngày mai

Vẫn mơ [Am]  rằng trọn đời này anh trao [Dm]  đến ai

Tình [E7]  yêu trong anh sẽ mãi không bao [Am]  giờ phai

 

2. Bởi vì một [Dm]  khi anh đã yêu

Là con tim anh đã [G]  dâng trao cho [C]  tình yêu 

[F]  Dù đường tình [Dm]  yêu muôn khó khăn

Và [E7]  đôi khi anh biết anh không được [Am]  may mắn

 

Chẳng cần bận [Dm]  tâm hay nghĩ suy

Mình hy sinh cho ai [G]  đó sẽ được những [C]  gì 

[F]  Đã yêu nhau thì [Dm]  cứ yêu đi

Sẽ cho ta ngày [E7]  tháng chẳng hề phung phí

 

3. Và [Am]  nếu bây giờ anh đây được [Dm]  nói một lời

[G]  Nói anh còn yêu mãi [C]  một người

Chẳng [F]  có bao giờ anh muốn [Dm]  xa rời

Dù ngày mai [E7]  tới là ngày sau cuối

 

Và [Am]  nếu bây giờ anh đây được [Dm]  chết một lần

[G]  Chết cho tình yêu sẽ [C]  bất tận

Chẳng [F]  có bao giờ anh thấy [Dm]  ân hận

Chỉ cần em [E7]  biết anh luôn hằng [Am]  yêu em