Nếu đã yêu – Tùng Châu – Lê Hựu Hà

Tone

Đánh giá

 

Đã [Am]  biết bao đêm cô đơn mòn mỏi đợi chờ

Vẫn gối chăn đây nhưng [G]  giờ người còn đâu [Am]  nữa

Phòng [Dm]  vắng trăng khuya không [E]  soi

Giờ [Am]  thiếu hơi anh im [F]  lặng như nhớ [E7]  thêm.

 

Vẫn [Am]  biết khi yêu con tim muội mê dại khờ

Chẳng [F]  chút lo lắng mai [G]  sau tình có như [C]  mơ

Vẫn [Dm]  tin cuộc đời như [E]  thơ

Nào [F]  biết yêu đương chẳng [E7]  qua sự giả [Am]  vờ.

 

Nếu đã yêu xin [Dm]  đừng dối [Am]  gian 

Để cuộc tình [Dm]  thêm trái [C]  ngang

Nếu đã yêu xin [Dm]  đừng tính [Am]  toan

Đừng [F]  đem con tim bán [E]  buôn

Một khi đã [Dm]  hứa yêu nhau

Dù [E7]  phải thương đau em vẫn [Am]  chờ.