Nếu Có Một Ngày (Gái Già Lắm Chiêu 2 OST)

Tone

Đánh giá

 

 

Nếu có một [D] ngày, anh không còn yêu em [A] nữa 

Nếu có một [D] ngày, ta không còn bên nhau [A] nữa 

Mà [D] thôi em đâu muốn nghĩ suy nhiều [A] đâu 

Mà [Bm] thôi em đâu muốn [D] mang thêm buồn [A] đau 

 

Nếu có một [D] ngày, anh không còn chờ em [A] nữa 

Phố vẫn nhịp [D] nhàng đưa dòng xe lưa [A] thưa 

Thì [D] thôi ta hãy cứ đi con đường [A] riêng 

Thì [Bm] thôi hãy chỉ nhớ [D] ta đã từng [A] yêu 

 

ĐK: 

Dù phải tìm một lối [D] đi cho hạnh phúc mỗi [A] người 

Dù phải tìm một lối [Bm] ra cho người đang chơi [A] vơi 

Từng ngày dài rồi sẽ [D] qua để em dần dần quên [Amaj7/C#] mất đã có một người 

[Bm7] Luôn ở đây bên mình yêu [Esus4] thương. [E] Nếu [D] có một ngày. 

[Amaj7] 

 

Nếu có một [D] ngày những niềm tin ta [A] mang 

Chẳng thể ở [D] lại để cùng ta đi [A] xa 

Thì [D] thôi ta có thể thôi nhớ về [A] nhau 

Thì [Bm] thôi hãy cố gắng [D] đi qua niềm [A] đau 

 

(ĐK) 

 

Bridge: 

Đến một [D] ngày quay về lúc ban [A] đầu 

Tình yêu lại đến [Bm] thôi, nụ cười sẽ ở [F#m] bên 

Còn lại [D] em một sớm trở lại bình [A/C#] minh sẽ đến trong đời 

[Bm7] Em sẽ thấy trong mình vui [E] thêm. Nếu [D] có một ngày [] 

Nếu có một [Bm7] ngày anh không còn yêu [Esus4] em [] 

[D] 

 

(ĐK) (Bridge) 

 

Nếu có một [D] ngày anh không còn yêu [A] em nửa 

Mà thôi, mà thôi