Nắng xuân hồng – Dzoãn Bình

Tone

Đánh giá

 

La la [Dm]  là lá lá lá la [A]  là

Lá la là lá lá lá là [Dm]  la

Nắng xuân [Dm]  hồng ấm áp má thơm [A]  nồng

Dáng em hiền với chiếc áo đẹp [Dm]  xinh.

 

La la [Dm]  là lá lá lá la [A]  là

Lá la là lá lá lá là [Dm]  la

Đón xuân [Dm]  về phố sá sánh vai [A]  kề

Khắp thôn làng đón gió mới về [Dm]  đây.

 

Mắt đắm đuối si [Dm]  tình chìm trong đây bao đóa [Gm]  tình

Quyến luyến bước chân [A]  ngà điệu múa chất ngất hồn [Dm]  ta

Bướm sắc thắm hoa [Dm]  vàng mùa xuân mang hoa chứa [Gm]  chan

Quyến luyến mãi bên [A]  chàng thề suốt kiếp mãi gần [Dm]  nhau.

 

Lá lá lá la [Dm]  là là la la lá [Gm]  la

Lá lá lá la [A]  là là lá lá lá là [Dm]  la

Cất tiếng hát theo [Dm]  đàn tình ta theo hương đắm [Gm]  say

Lấp lánh chốn thiên [A]  đường để hạnh phúc mãi dài [Dm]  lâu.

 

Nắng bên [Dm]  thềm nắng ấm áp êm [A]  đềm

Dáng xuân tình với chiếc áo đẹp [Dm]  xinh

Nắng chan [Dm]  hòa lấp lánh sáng trên [A]  cành

Dánh xuân tình nói với nốt nhạc [Dm]  xanh

Dáng xuân [Dm]  về cất tiếng hát yêu [A]  đời

Nắng xuân tình nắm chắc lấy bàn [Dm]  tay.