Nàng thu

Tone

Đánh giá

 

 

|[C7M]  |[Bm7]  |[Am7]  - [D7sus4]  |[G] 

|[C7M]  |[Bm7]  - [Bbm7]  |[Am7]  - [D7sus4]  |[G] 

 

|[G] _Ở bên |[C7M]  em, gió không còn |[Bm7]  lạnh nữa

Nắng bạc |[Am7]  đầu [D7sus4]  lãng khách |[G]  phiêu du

Ở bên |[C7M]  em, mưa cũng bớt |[Bm7]  mịt mù 

[Bbm7] _Còn mải |[Am7]  bước [D7sus4]  ngập ngừng |[G]  theo vết |[G] 

 

Đi bên |[C7M]  em hàng cây còn |[Bm7]  mê mệt

Quên xòe |[Am7]  dài [D7sus4]  đón vệt nắng |[G]  chiều phai

Đi bên |[C7M]  em quên mất cả |[Bm7]  ngày mai

[Bbm7] _Còn mải |[Am7]  miết, [D7sus4]  miệt mài trong |[G]  háo hức |[G] 

 

Viết về |[C7M]  em đã bao nhiêu |[Bm7]  giấy mực

Biết bao |[Am7]  nhiêu [D7sus4]  thơ nhạc |[G]  họa hình

Liễu còn |[C7M]  hoài đỏ mặt thẹn |[Bm7]  dáng xinh 

[Bbm7] _Hoa cũng |[Am7]  nhẹ [D7sus4]  nghiêng mình thôi |[G]  rực rỡ |[G] _

***

Em của |[C7M]  tôi, vàng nắng |[Bm7]  ước mơ

Thấy em |[Am7]  là [D7sus4]  thơ về trong |[G]  dịu ngọt

Đọc tên |[C7M]  em nhẹ nhàng và |[Bm7]  thánh thót 

[Bbm7] _ Nàng |[Am7] Thu. [D7sus4] _ Nàng |[G]  Thu |[G]