Nàng Thơ Xứ Huế

Tone

Đánh giá

 

Capo 4

|[G]  |[G]  |[C]  |[C]  |[Am7]  |[A7]  |[Dsus4]  |[D] 

|[G]  |[G]  |[B7]  |[Em]  |[A7]  |[A7]  |[Dsus4] 

 

|[D] _Ngả |[G] nghiêng cho đời ngẩn |[G] ngơ 

Ngả |[Bm] nghiêng nét đẹp Nàng |[Bm] thơ 

Ngả |[Cmaj7] nghiêng thấy hoa |[C7M] cười với |[A7] ai? 

 

|[D] _Về |[G] đây sao nghe đời thảnh |[G] thơi 

Dạ |[Em7] thưa ơi thấy |[G/D] thương 

Đong |[C] đưa in nét |[A7] dài có |[Dsus4] hay 

 

|[D] __Mây |[F] bay vương gió |[C] trời thương |[Cm] ai để |[G] nhớ 

Xin |[Am7] gửi vào tháng |[A7] ngày ngả |[Dsus4] nghiêng 

 

|[D] _Này gió kể ai |[G] nghe nơi đây lạ |[G] thay 

Chuyện nơi |[Em7] đây cánh thiên di |[Em7] mỏng manh 

Kìa |[A7] ai hay Nàng thơ |[A7] ấy lạc giữa |[Dsus4] đời 

 

|[D] _Này gió đẩy đưa |[G] hương sen tóc nàng |[G] buông 

Nhẹ nhàng |[B7] thương ai chốn |[Em] này 

Ngả |[A7] nghiêng điệu nam ai |[A7] kể chuyện Nàng |[Dsus4] thơ 

|[D] _Thương|[C] _ nhớ thương|[G] _