Nắng Sài Gòn – Xuân Hồng

Tone

Đánh giá

 

[Em]  Nắng Sài Gòn trải trên nóc phố soi sáng mọi nẻo đường

Hàng cây đón nắng tươi tắn vượt [D]  lên nhanh

 

[Em]  Nắng Sài Gòn [Am]  tìm mãi chưa thấy chiếc áo màu [G]  xanh xanh

[B7]  Nhờ ơn tia nắng chỉ giúp người [Em]  yêu anh

 

Nắng giăng mênh [Am]  mông [D]  Nắng trôi [G]  trên sông

Nắng tươi môi [F]  son [B7]  Nắng hôn má em hôn má em ửng [Em]  hồng

 

Nắng rơi trong [Am]  tay [D]  Nắng buông [G]  trên vai

Nắng theo chân [F]  ai [B7]  nắng vương tóc em vương tóc em trải [Em]  dài