Nàng kiều lỡ bước – Lý Hào Nam

Tone

Đánh giá

 

[Cm]  Vì ham mê giàu sang, kiều bán [Gm]  đi hạnh phúc đời mình

[Fm]  Rồi em theo cuộc chơi mà chẳng [G]  ai xem là cao quý

[Cm]  Để hôm nay mình em thầm khóc [Gm]  cho quãng đời tăm tối

[G7]  Em đã mang căn bệnh thế kỷ.

 

[Cm]  Ngồi trong đêm quanh hiu, Kiều tiếc [Gm]  thương cho số phận mình

[Fm]  Vì không nghe mẹ cha, em đã [G]  sa chân vào cạm bẫy

[Cm]  Chạy theo bao cuộc chơi, em mãi [Gm]  theo con đường tội lỗi

[G7]  Thân xác em tôi không còn [Cm]  chi.

 

[Cm]  Em tôi không còn chi ngoài tấm [Gm]  thân ốm yếu gầy mòn

[Fm]  Em cô đơn mình em rồi mấy [G]  ai là ngươi thương xót

[Cm]  Thương cho thân hồng nhan, đành sớm [Gm]  phải xa lìa cuộc sống

[G7]  Đến với tháng năm đầy tăm tối.

 

[Cm]  Em mong sao ngày sau chẳng có [Gm]  ai mang đớn đau này

[Fm]  Em mong sao ngày sau đời sẽ [G]  không ai phải hối tiếc

[Cm]  Hôm nay em ngồi đây, lòng nhớ [Gm]  thương gia đình yêu dấu

[G7]  Em đã ra đi tuổi còn [Cm]  xanh.