Nằm mơ – Như Huy

Tone

Đánh giá

 

[Dm]  Yeah ….. [Bb]  oh, eh [Dm]  eh 

[Bb]  ba ba bá ba, ba ba bá [C]  ba, ba ba bá [Dm]  ba x 2

 

Cơn [Dm]  say, một hôm, nằm mơ hóa thành môi cười 

Nụ [Am]  cười, một hôm, nằm [C]  mơ hóa thành trẻ [Dm]  con 

Đôi chân, một hôm, nằm mơ hóa thành nỗi buồn 

Giấc [Bb]  ngủ, một [C]  hôm nằm mơ hóa thành cánh [Dm]  buồm 

 

Hoa sen, một hôm, nằm [Bb]  mơ hóa thành môi cười 

Đức Phật, một [C]  hôm, nằm mơ hóa thành niềm [Bb]  vui 

Chiêm bao, một hôm nằm mơ hóa ra cuộc đời 

Còn [Am]  ai, một hôm, nằm [C]  mơ hóa thành [Dm]  tôi 

 

Có chi [Bb]  đâu, đời người 

Một [C]  giấc mơ dài mà [Bb]  thôi 

Thêm [Dm]  ít dư vị buồn [G]  vui 

Đêm nay tôi mơ ai, mai ai mơ tôi 

Ban mai mơ ai ban [A]  mai ơi 

 

Cũng [Dm]  có khi lệ đầy vơi 

Nước [G]  mắt không phải của tôi 

[A]  Đêm nay tôi mơ ai mai ai mơ tôi 

Ban mai mơ ai ban mai ơi 

Trong giấc mơ mọi buồn vui 

Nhẹ lắm, như là [Dm]  gió trời

Nhẹ [A]  lắm, như là [Dm]  gió trời