Mừng ngày nên duyên – Khánh Đơn

Tone

Đánh giá

 

Đã yêu lâu [C]  rồi, bây chừ mới được nên [G]  duyên

Đã bao trăng [Am]  trờn, bây [G]  chừ nên nghĩa vợ [C]  chồng

Quả cau lá [C]  trầu, tựa ta gắn bó dài [G]  lâu

Cảm ơn hai [Am]  họ, giúp [G]  ta dẫn lối bắt [C]  cầu.

 

Em đẹp như [Am]  trăng, ánh trăng [Bb]  tròn chiếu mãi đời [C]  anh [Am] 

Xin nguyện trăm [Dm]  năm vợ chồng son [F]  sắc

Chia nhau ngọt [Dm]  bùi, cho nhau hạnh [Am]  phúc

Chỉ như thế [G]  thôi.

 

Ta cầm tay [Am]  nhau, hứa yêu [Bb]  trọn đến mãi đời [C]  sau [Am] 

Mong tình đậm [Dm]  sâu, con đàn cháu [F]  đống

Chia vui gia [Dm]  đạo, nhà mình vui [G]  lắm.

 

Rót nhau chung [C]  rượu, ta cùng chúc mừng ngày [G]  vui

Chúc cho hai [Am]  họ, dâu [G]  hiền, rễ cũng vẹn [C]  toàn

Hát vang chúc [C]  mừng, mừng cho đôi lứa ngày [G]  vui

Từng lời đã [Am]  trao, hãy [G]  yêu thương đến bạc [C]  đầu.