Mưa

Tone

Đánh giá

 

 

Intro 

|[C] [D]  |[Em] _ |[C] [D]  |[Em] 

 

|[C] _Đếm từng [D] giọt mưa |[Em] _vì sao người đi vội đi 

|[C] _ghé làn [D] vai em |]_tình em tình trong nhung nhớ 

 

|[C] _Đêm nay mưa [D] cứ rơi rơi làm |[Em] tôi nhớ về 

|[C] _Mong cho cơn [D] mưa đừng vội |[Em] xóa đi tình yêu 

|[C] _Tình yêu chỉ [D] tôi đợi chờ 

|[Em] _Mà lòng ai cứ luôn hững hờ 

|[C] _Những phút [D] giây trong lòng |[Em] nhói đau. 

 

|[C] _Bỗng tiếng nói [D] như bên tai dịu |[Em] êm 

|[C] _Em nơi đâu [D] anh đừng |[Em] bước vội đi thật nhanh 

|[C] _Ngoài kia có [D] mưa đang rơi, |[Em] rơi, rơi 

Đừng xa anh |[C] người hỡi. [D] _ |[D] _

 

|[D] _Lúc khi yêu người |[C] nói rằng: 

Bên nhau một |[D] đời không phai 

Trong lòng |[Bm] hoài mãi mãi, anh |[Em] khó hoài nghi. 

 

Cứ yêu thuơng người |[C] hết lòng Say mê từng |[D] ngày bên em 

Trong lòng |[Bm] hoài không quen Em giờ |[Em] đã khác. 

 

Dù xa em như |[C] bao giấc mơ 

Quên |[D] từng lời hứa xưa |[Bm] bao đêm mưa cùng ai 

|[Em] Ta đắm say cho giọt nước mưa kia rơi |[C] vương ướt vai 

Như |[D] giọt lệ của anh rơi |[Bm] rơi khi người đi 

|[Em] Tiếc thương chi thêm |[Em] _buồn. ||