Mùa xuân từ những giếng dầu – Phạm Minh Tuấn

Tone

Đánh giá

 

[Am]  hu hú [G]  hù, à [Em]  ha, há [Am]  ha x 2

 

[Am]  Mùa xuân đến từ những giếng dầu 

Mùa xuân đến từ những nụ hoa thắm [C]  màu 

Mùa xuân đến rạo rực lòng [Dm]  ta 

Mùa xuân [F]  đến [G]  làm đẹp bài [Am]  ca

 

Mùa [G]  xuân từ những giàn [F]  khoan 

Giữa biển [Dm]  khơi nghìn trùng sóng [Am]  vỗ 

Mùa [Dm]  xuân từ những bàn [F]  tay 

Với tấm [G]  lòng việt nam Liên [Am]  Xô

 

Mùa [G]  xuân từ những giàn [F]  khoan 

Hỏi biển [Dm]  sâu ở đầu mỏ [Am]  quý 

Mùa [Dm]  xuân hạnh phúc tình [F]  yêu 

Em hãy [G]  cười để mùa xuân thêm [Am]  xuân