Mùa xuân đầu tiên

Tone

Đánh giá

 

 

|[A] Rồi dặt |[A] dìu mùa |[Dm] xuân theo én |[Dm] về |

|[A] Mùa bình |[A] thường mùa |[Dm] vui nay đã |[Dm] về_

mùa |[Dm] xuân mơ ước |[Dm] ấy đang |[F] đến đầu |[F] tiên_

Với khói |[F] bay trên |[Gm] sông

gà đang gáy |[C] trưa bên |[F] sông_

một trưa nắng |[Bb] vui cho |[E/B] bao tâm |[A] hồn.|[A] _ |

 

|[A] Rồi dặt |[A] dìu mùa |[Dm] xuân theo én |[Dm] về |

|[A] Người mẹ |[A] nhìn đàn |[Dm] con nay đã |[Dm] về_

Mùa |[Dm] xuân mơ ước |[Dm] ấy đang |[F] đến đầu |[F] tiên_

Nước mắt |[F] trên vai |[Gm] anh giọt sưởi ấm |[C] đôi vai |[Bb] anh_

Niềm vui phút |[E/B] giây như |[A] đang long |[Dm] lanh.|[Dm] _ |

 

ĐK:

|[Dm] Ôi giờ |[Dm] phút yêu |[A] quê hương làm |[A] sao

trong |[Gm] xuân vui đầu |[Dm] tiên |[Dm] _ |

|[Dm] Ôi giờ |[Dm] phút trong |[A] tay anh đầu |[A] tiên

một |[Bb] cuộc đời êm |[A] ái |[A] _

Từ |[Gm] đây người |[C] biết quê |[F] người |[F] _

Từ |[Dm] đây người |[D] biết thương |[Gm] người |[Gm] _

Từ |[C] đây người |[F] biết yêu |[A] người |[A] _ |

 

|[A] Giờ dặt |[A] dìu mùa |[Dm] xuân theo én |[Dm] về |

|[A] Mùa bình |[A] thường, mùa |[Dm] vui nay đã |[Dm] về_

Mùa |[Dm] xuân mơ ước |[Dm] ấy xưa |[F] có về |[F] đâu_

Với khói |[F] bay trên |[Gm] sông

gà đang gáy |[C] trưa bên |[Bb] sông_

 

Một trưa nắng |[E/B] thôi hôm |[A] nay mênh |[Dm] mông. |[Dm] _ ||

Với khói [F] |bay trên [Gm] |sông

gà đang gáy [C] |trưa bên [Bb] |sông_

Một trưa nắng [E/B] |thôi hôm [A] |nay mênh [Dm] |mông. [Dm] |_ ||