Mưa Tuyết

Tone

Đánh giá

 

 

Verse 1

|[G] Trời lại làm đông |[D/F#] sang, mưa tuyết |[Em] tả tơi |[Em] _

|[G] Giọt lệ nào không |[D/F#] hay, chợt đông trên |[G] má. |[G] _

Giờ tim |[Bm7] tôi đang băng thành |[Em] đá,

nghe xung |[C] quanh mình lệ tuyết vở thành |[Am7] mưa.

Người nay |[C] đã quên tình xưa,

|[Am] tuyết rời chiều mưa,

|[C] khóc cho [Am] tình chúng ta vì |[D] bỡi đâu người xa.

 

Verse 2

|[G] Chuyện tình nào xa |[D/F#] xưa đưa đón trong |[Em] ngày mưa |[Em] _

|[G] Nhìn dòng người lại |[D/F#] qua, đời sao |[G] băng giá |[G] _

Người nơi |[Bm7] đây sao vô tình |[Em] quá,

ôi vây |[C7M] quanh mình đời cứ mãi ngược |[Am7] xuôi.

Mà thương |[C] nhớ em nào nguôi

vì cớ |[Am] đâu mình mất [D] nhau lòng |[G] đau. |[G] _ |[D] _

 

Chorus 1

Từng hạt tuyết rơi vì |[G] khóc cho nơi đây anh lẽ |[G] loi

Giờ thì chắc bên em |[Bm7] nắng vương lên mắt môi nồng |[Em] say

Em nhớ ân tình |[Am] không? Nơi có anh chờ |[Am] trông,

khi có nhau mình |[C] nói câu thương nhớ nhau một |[D] đời.

 

Chorus 2

Giờ thì xót thương tình |[G] vấn vương khi đôi ta biệt |[G] ly

Giờ người đã đi mình |[Bm7] nhớ thương cho trái tim cuồng |[Em] si

Em có quay về |[Am] chăng?

Ta đứng đây chờ |[C] mãi cho thân [D] xác ta |[G] thành băng. |[D] _

 

Verse 2 - Chorus 1 - Chorus 2

Chorus 1

 

Giờ thì xót thương tình |[G] vấn vương khi đôi ta biệt |[G] ly

Giờ người đã đi mình |[Bm7] nhớ thương cho trái tim cuồng |[Em] si

Ôi đến khi nào |[Am] em? 

Quay bước chân về |[C] đây cho trái tim này |[Am] sẽ tan trong nắng xuân |[D] người mang

Thân xác thôi thành |[G] băng