Mưa thu – Trương Lê Sơn

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Mưa, mình đã quen [G]  nhau khi trời mưa

Từng hạt [F]  mưa rớt rơi cho lòng [E7]  đau

Vì ngày [Am]  đó anh ra đi trời cũng đổ [G]  mưa như chiều nay

Một mình [F]  em ngóng [E7]  trông anh qua màn [Am]  mưa

 

Mùa thu [C]  đến có lá vàng [G]  rơi

Có [E7]  những cơn mưa làm [Am]  em nhớ anh

Mùa thu [F]  đến thay lá mùa [G]  xuân

Cớ [E7]  sao em vẫn nhớ [Am]  anh hoài

 

Vì sao nỗi [Dm]  nhớ trong em không [G]  vơi đi

Nhớ [E7]  thương anh đến điên [Am]  dại

Giọt lệ [G]  rơi trong lòng [F]  thành bão tố ngang đời [E7]  em

 

Mùa thu thay [Dm]  lá cho hoa xuân [G]  tươi đẹp

Thế [E7]  sao em ôm mãi bóng [Am]  hình

Ngồi nhặt [G]  lá thu vàng, gọi tên [F]  anh âm thầm

Mưa [E7]  thu, hay giọt [Am]  lệ em!

 

Sao mai đã [E7]  ló dạng cho bình [Am]  minh vui ngày mới

Nhưng [F]  em vẫn cứ ưu [G]  sầu tình chết theo mùa [E7]  thu