Mùa Thu – Những Đứa Trẻ – Những Đứa Trẻ

Tone

Đánh giá

 

Intro

[DmFCG] x 4

 

Trong cơn gió mùa [Dm] thu, nắng chiều [F] buông dần mình tan [C] ca

Những chuyện [G] vui buồn ngày hôm [Dm] qua, bỗng

tự [F] nhiên một hôm ta [C] than phiền

[G] Bên những chiếc ghế [Dm] xanh, những người [F] anh em mình mang [C] ơn

Vẫn ngày [G] đêm thèm nuôi chí [Dm] lớn, bỗng nhận [F] ra mình không cô [C] đơn[G] 

 

Tôi không biết vì [Dm] sao tôi lại [Dm] sinh ra ở nơi [F] này

[F] Và thật sự vì [C] sao tôi lại [C] muốn sống mãi ở [G] đây

[G] Thành phố này vẫn ngủ [Dm] say, giấc ngủ [Dm] say nồng như chén [F] rượu

[F] Chỉ còn 1 mình nơi [C] đây nhìn vào [C] đèn đường và [G] thân cây[G] 

 

Hook

[DmDmFFCCGG] x 2

 

Nơi quán nước đêm [Dm] khuya, những cậu [F] trai thành thị đôi [C] mươi

Vẫn ngồi [G] đây bàn chuyện muôn [Dm] nơi, cốc nhân [F] trần mình cùng nhau [C] xơi

Và [G] con chong chóng mùa [Dm] thu, sẽ lại [F] quay đều bên gác [C] mái

Không 1 [G] ai trẻ con được [Dm] mãi, ước đêm [F] này lại hết ngày [C] mai[G] 

 

Tôi không biết vì [Dm] sao tôi lại [Dm] sinh ra ở nơi [F] này

[F] Và thật sự vì [C] sao tôi lại [C] muốn sống mãi ở [G] đây

[G] Thành phố này vẫn ngủ [Dm] say, giấc ngủ [Dm] say nồng như chén [F] rượu

[F] Chỉ còn 1 mình nơi [C] đây nhìn vào [C] đèn đường và [G] thân cây[G] 

 

Hook

[DmDmFFCCGG] x 2

 

Break

[DmDmFFCCGG] x 2

 

Bridge x 2

Mặt trời dần lên cao thật [Dm] cao[Dm] 

Người [F] ơi

Tình [F] người dần lên cao thật [C] cao[C] 

Người [G] ơi

Mặt trời [G] dần lên cao thật [Dm] cao

Người [F] ơi

Tình [F] người dần lên cao thật [C] cao[C] 

Người [G] ơi[G] 

 

Tôi không biết vì [Dm] sao tôi lại [Dm] sinh ra ở nơi [F] này

[F] Và thật sự vì [C] sao tôi lại [C] muốn sống mãi ở [G] đây

[G] Thành phố này vẫn ngủ [Dm] say, giấc ngủ [Dm] say nồng như chén [F] rượu

[F] Chỉ còn 1 mình nơi [C] đây nhìn vào [C] đèn đường và [G] thân cây[G] 

 

Hook

[DmDmFFCCGG] x 2

 

SSolo

[DmDmFFCCGG] x 2

 

Mặt trời dần lên cao thật [Dm] cao[Dm] 

Người [F] ơi

Tình [F] người dần lên cao thật [C] cao[C] 

Người [G] ơi

Mặt trời [G] dần lên cao thật [Dm] cao

Người [F] ơi

Tình [F] người dần lên cao thật [C] cao[C] 

Người [G] ơi[G] 

 

Outro

[DmFCG] x 4