Mùa Thu Lá Bay

Tone

Đánh giá

 

 

|[G] _Một ngày sống bên anh sẽ muôn |[Bm] đời

|[Em] _Dẫu cho mưa rơi đá mòn |[Bm] tháng năm

|[Em] _Lạy trời được yêu mãi nhau |[Am] người ơi

|[D] _Đừng mang trái ngang chia lìa |[G] lứa đôi

 

Thế |[Em] gian ơi sao nhiều cay |[Em] đắng

Tình vẫn đắm |[Am] say, người [D] cũng xa |[G] ta rồi

Ngồi ôm |[Bm] vết thương lòng |[Em] đớn đau

Nghe tình |[A] rên xiết trong |[D] tim sầu

 

|[G] _Mùa thu lá bay anh đã đi |[Bm] rồi!

|[Em] _Vỡ tan ôi bao giấc mộng lứa |[Bm] đôi

|[Em] _Giờ đành lìa xa thế nhân |[Am] sầu đau!

|[D] _Hẹn anh kiếp sau ta nhìn |[G] thấy nhau!

 

Thế |[Em] gian ơi sao nhiều cay |[Em] đắng

Tình vẫn đắm |[Am] say, người [D] cũng xa |[G] ta rồi

Ngồi ôm |[Bm] vết thương lòng |[Em] đớn đau

Nghe tình |[A] rên xiết trong |[D] tim sầu

 

|[G] _Mùa thu lá bay anh đã đi |[Bm] rồi!

|[Em] _Vỡ tan ôi bao giấc mộng lứa |[Bm] đôi

|[Em] _Giờ đành lìa xa thế nhân |[Am] sầu đau!

|[D] _Hẹn anh kiếp sau ta nhìn |[G] thấy nhau!

 

|[Em] _Giờ đành lìa xa thế nhân |[C] sầu đau!

|[D] _Hẹn anh kiếp [D] sau ta nhìn thấy |[G] nhau! : |[G] _ ||