Mùa Thu Đi Qua

Tone

Đánh giá

 

 

Verse 1

|[C] _Nếu biết trước rằng sẽ |[F] mãi xa nhau

|[Fm] _Nếu biết trước rằng |[C] sẽ mang thương [Em7/B] đau

Ngày |[Am] sau , sau không níu |[Em] lấy đôi tay thật |[F] lâu

Để |[Fm] lời yêu thương nhạt |[C] màu

 

Verse 2

Nếu biết trước đường đời sẽ |[F] ngăn đôi ta

|[Fm] _Nếu biết trước lời hẹn ước |[C] sẽ trôi [Em7/B] xa đi |[Am] mãi

Mây chợt hững |[Em] hờ , đêm chợt bơ |[F] 

Hoài |[Fm] niệm giấu [G] hết trong |[C] 

 

Chorus 1

Mùa thu đi |[G] qua

Trầm hương gọi |[E] bóng dáng [E7/B] người khuất |[Am] xa

Đã [Am/G] lặng tiếng dương |[F] cầm

Gió mang mùa |[C] đông ghé [Am] lại

 

Chorus 2

Để cô |[F] đơn xé nát tim |[G] ai

Giờ ta như |[C] mang , giọt sầu nhân |[G] gian

Gửi làn sương |[E] khói ân [E7/B] tình anh dở |[Am] dang

Giấc [Am/G] mơ hóa tro |[F] tàn

 

End

Chẳng thể lướt |[C] thêm một phím[Am] _đàn

Để |[F] hồn ta , [G] mãi còn lang |[C] thang ||

 

Cách gảy

Verse 1: rằng |[C] sẽ mang thương [Em7/B] đau -> (C: 5323, Em7/B: 5323)

Verse 2: ước |[C] sẽ trôi [Em7/B] xa đi -> (C: 5323, Em7/B: 5323)

Verse 2: |[Fm] niệm giấu [G] hết trong  -> (Fm: 6323, G: 6323)

Chorus 1: |[E] bóng dáng [E7/B] người khuất (E: 6323, E7/B: 5323)

|[Am] xa Đã [Am/G] lặng tiếng dương (Am: 5323; Am/G: 6323)

Chorus 2:  sương |[E] khói ân [E7/B] tình anh dở -> (E: 6323, E7/B: 5323)

|[Am] dang Giấc [Am/G] mơ hóa tro -> (Am: 5323; Am/G: 6323)

End: lướt |[C] thêm một phím[Am] _đàn -> (C: 5323; Am: 5323)

Để |[F] hồn ta , [G] mãi còn lang -> (F: 6323; G: 6323)