Mùa Thu Cho Em

Tone

Đánh giá

 

Đặt theo [C]  capo ngăn 1

Intro

|[F]  |[F]  |[C]  |[C] 

|[Dm]  |[G]  |[C] |[C] 

 

Verse 1

Em có | [C] nghe mùa | [C] thu mưa giăng lá_| [Em7]  đổ

[Em7] _em có | [Dm7] nghe nai | [G7] vàng hát khúc yêu | [C] đương [C7] 

Và em có | [F] nghe khi mùa thu | [Fm] tới

mang ái | [Em7] ân mang tình yêu | [A7] tới

em có | [Dm7] nghe nghe hồn thu | [G7] nói mình yêu | [C] nhau nhé | [G7] 

 

Verse 2

Em có | [C] hay mùa | [C] thu mưa bay gió_|[Em7]  nhẹ [D#m7] 

em | [Dm7] có hay thu | [G7] về hết dấu | [C] cô liêu [C7] 

Và em có | [F] hay khi mùa thu | [Fm] tới

baotrái | [Em7] tim vương màu xanh | [A7] mới

em có | [Dm7] hay hay mùa thu | [G7] tới hồn anh | [C] ngất ngây |[C7] 

 

Chorus

Nắng | [F] úa dệt | [Em] mi

em và | [Am] mây xanh thay tóc | [Em] rối

nhạt đôi | [F] môi em thơm | [Dm7] nồng

tình yêu | [G7] vương vương má | [C] hồng [C7] 

 

Sẽ | [F] hát bài | [Em] cho em

và | [Am] ru em yên giấc_| [Em]  tối

ngày mai | [F] khi mưa ngang lưng_| [Dm7]  đồi

chờ | [G] em anh [C] nghe mùa thu | [G] trôi

 

Verse 3

Em có | [C] mơ mùa |[C] thu cho ai |[Em7] nức nở

|[D#m7] _Em có | [Dm7] mơ mơ |[G7] mùa mắt ướt |[C] hoen mi

|[C7] _Và em có |[F] mơ khi mùa |[Fm] thu tới

Hai |[Em7] chúng ta sẽ cùng |[A7] chung lối

Em có |[Dm7] mơ mơ mùa thu |[G7] ấy tình ta |[C] ngát hương |[C] 

 

Midtro (chơi Verse cho keyboard solo)

-> Chorus -> Verse 3

 

Outro

| | | |

| | | | ||