Mùa Thu (A)

Tone

Đánh giá

 

 

1.Thu sang bao |[A] giờ, làm vòm mây |[Asus2/F#] non.

Từng con đường |[D]  nhỏ, quanh quanh phố |[E] nhỏ

Ngập ngừng lá |[A] úa, trầm mặc ngõ |[E/G#] trước.

Một bông vàng |[Bm7/F#] cúc, [E] vừa hé sau |[A] vườn |[A] ___

 

Thu sang ai |[A] nở nụ cười bạn |[Asus2/F#] mai.

Gọi hoa ngoại |[D] ô, thơm hương phố |[E] cổ

Đường gần đường |[A] xa, chợt vàng sắc |[C#m7/G#] lá.

Nhà cao nhà |[Bm7/F#] thấp, [E] chợt gió la |[A] đà |[A] ___

 

Thu đang nồng |[C#m] nàn, tựa thu rót |[F#m] mật.

Tựa ly rượu |[D] ngon [E] ủ men thời |[A] gian

Cho bao héo |[D] sầu, trăm miền u |[A] trầm.

Một chút ngại |[B] ngùng tan theo nắng |[E] thơm tho |[E] ___

 

Thu thắp hai |[C#m] hàng, [C#:2] lượt là hương |[F#m] gió.

[A] Màu trắng lưa |[D] thưa, [E] mùa hoa đón |[A] đưa |[A] ___

Xõa tóc bay |[Bm] dài, chiều phố trăng |[A] ru.

Em có nhớ |[B] lời, hò hẹn sớm |[E] trưa |[E] ___

 

Cho tôi bên |[C#m] em, vẹn nguyên phố |[F#m] mơ.

Nhòa bóng cửa |[D] ô, nhịp chuông ngày |[A] xưa |[A] ___

Cho tôi đắm |[Bm] chìm, cùng men say |[A] khác lạ.

Mùa thu |[B] mãi là…. |[E] ___một giấc mơ kì |[A] lạ

 

2.Thu sang bao |[A] giờ nhịp vừa tay |[Asus2/F#] thon.

Tuổi thơ mừng |[D] rỡ reo chuông phím |[E] nhỏ

Chợt mùa thu |[A] qua, chợt mùa thu |[E/G#] qua.

Mùa thu màu |[Bm7/F#] nắng [E] trải khắp phố |[A] nhà |[A] ___

 

Thu sang nhắc |[A] người mộng dài đêm |[Asus2/F#] thâu.

Gọi nhau trìu |[D] mến, chát chua đã |[E] nhiều

Đời buồn hay |[A] thơ, người thật hay |[E/G#] mơ.

Gần nhau nhẹ |[Bm/F#] tiếng, [E] nhẹ nỗi mong |[A] chờ |[A] _

 

Thu đang nồng |[C#m] nàn, tựa thu rót |[F#m] mật.

Tựa ly rượu |[D] ngon [E] ủ men thời |[A] gian

Cho bao héo |[D] sầu, trăm miền u |[A] trầm.

Một chút ngại |[B] ngùng tan theo nắng |[E] thơm tho |[E] ___

 

Thu thắp hai |[C#m] hàng, [C#:2] lượt là hương |[F#m] gió.

[A] Màu trắng lưa |[D] thưa, [E] mùa hoa đón |[A] đưa |[A] ___

Xõa tóc bay |[Bm] dài, chiều phố trăng |[A] ru.

Em có nhớ |[B] lời, hò hẹn sớm |[E] trưa |[E] ___

 

Cho tôi bên |[C#m] em, vẹn nguyên phố |[F#m] mơ.

Nhòa bóng cửa |[D] ô, nhịp chuông ngày |[A] xưa |[A] ___

Cho tôi đắm |[Bm] chìm, cùng men say |[A] khác lạ.

Mùa thu |[B] mãi là…. |[E] ___một giấc mơ kì |[A] lạ.