Mùa mưa ngâu nằm cạnh

Tone

Đánh giá

 

 

Chẳng phải |[F]  em là hồn, của |[Am]  cây

Mang câu |[Cm]  hát đem đi đùa [Gm]  vui

[Bbm]  Sống trong bao câu  chuyện[F]  buồn

Tìm [Gm]  đâu đam mê say [C] đắm ơi 

 

Chẳng phải [F]  em là vài, màu [Am]  nâu

Mang hơi [Cm]  ấm cho anh ngày [Gm]  mưa rơi đầy

[Bb7]  Cuối câu chuyện là [F]  đêm trắng`

Mình [Gm]  em, cô [C]  đơn

 

(Và) [F]  Cơn mưa chiều qua chờ [Am]  ai

[Cm]  Cuốn theo em bỏ [Gm]  rơi

[Bbm]  Tiếc đôi vai gầy, [F]  bên phố đông,

Một [Gm]  mùa mưa ngâu ngây [C7]  ngất

 

[F]  Trôi đi thật nhanh là [Am]  em

[Cm]  Ướt đôi môi lẻ [Gm]  loi

[Bb7]  Tiếc thương ân tình, [F]  em yêu mưa

Và [Gm]  mùa mưa ngâu, [C7]  nằm cạnh [F]  em