Mưa Hoài Vậy

Tone
FBand

Đánh giá

 

 

|[Am] Rụt rè nhìn |ra ngoài ô cửa|[F]  đang phai |[F] màu

Vết |[G] mưa vẫn đang lăn |[Em] dài như cuốn bóng |[Am] em chìm sâu|_

|[Am] Một thời từng là |những tia nắng rực| [F] rỡ của nhau |

Rực |[G] rỡ chi thêm |nhiều, để khi nắng |[Em] tắt 

càng đớn |đau oh oh [Am] oh

 

Từng |[Am] vụng về tập gui- |[Am] tar vì em thích |[F] dấu mưa nhiều|_

Thích |[G] anh nghêu ngao bài |này khi ngắm |[Em] mưa mỗi chiều |

Tựa |[Am] lời bài hát, giờ |ta là những ký |[F] ức của nhau |

Vì em thích |[G] mưa, 

|mưa mang em |[Em] đi trong một ngày không |có sắc |[Am] màu

Uhm |uhm huhm |[F] woh, Uhm |uhm huhm |[G] woh |_

Vì |[Dm] em nên anh ghét |[E] mưa …

 

Chorus:

Tiếng mưa buồn |[F] như gom hết chơi |[G] vơi

Tiếng mưa buồn |[Em] thay nỗi đau không |[Am] lời

Tiếng mưa ngày |[F] xưa vẫn khiến em |[G] cười

Giờ làm anh |[Em] nhớ thương em rã |[Am] rời

 

Lỡ mai này |[F] mưa ngang lối anh |[G] đi

Có khơi lại |[Em] những buồn đau cũ |[Am] kỹ

Chỉ biết rằng |[F] anh sẽ 

đứng và |[G] hét vang lên giữa |[Em] trời |

Sao mưa hoài |[Am] vậy ….|

|

* Vì những yêu |[F] dấu ngày xưa

như |[G] những cơn đau xé |[Em] toạc anh 

 

|[Am] _Giờ đứng gọi |[F] mưa mong thấy 

em về |[G] với anh dù |[Am] một giây phút |

Và nếu thời |[F] gian mang em trở |[Em] lại 

để anh viết |[Am] câu chuyện mưa khác |[G] xưa

Chuyện mưa |[F] có em nép |[Em] vai anh 

không |[Am] xa cách | |