Mùa đông lại một mình – Khánh Đơn

Tone

Đánh giá

 

Có một [Dm]  người từng đêm buồn

Ngồi co [F]  ro giữa đêm mùa đông

Ngước lên [C]  cao thầm ước ao

Một nỗi [Am]  đau sẽ mãi chìm [C]  sâu.

 

Nhớ một [Dm]  chiều mùa đông về

Mình cùng [F]  nhau ngắm muôn vì sao

Tựa vai [C]  nhau ngồi rất lâu

Nghe mùi [Am]  hương gió đông đang [Dm]  về.

 

Cũng đông [Dm]  ấy em âm [C]  thầm

Đổi thay [Am]  để tình mình vỡ [F]  tan

Cũng vì [Gm]  em, em dối [F]  gian

Cũng vì [C]  anh, anh quá [Am]  tin.

 

Giờ đông [Dm]  đến em không [C]  còn

Còn đây [Am]  những kỷ niệm dở [F]  dang

Giữa màn [Gm]  đêm anh nhớ [F]  em

Vì em [Bb]  trái tim [C]  anh lạnh [Dm]  lùng.