Mùa đông không lạnh – Nguyễn Văn Chung

Tone

Đánh giá

 

[C]  Anh gặp em giữa trời [G]  đông buốt giá

Mắt ta [F]  nhìn tựa đã [G]  quen từ [Am]  lâu

[C]  Em cười tươi như mặt [G]  trời cuối đông

Nụ cười [Em]  đó, làm sao anh [Am]  quên.

 

[Am]  Ta cách xa muôn trùng [Em]  mây

Từng dòng [G]  thư gởi kèm nỗi nhớ [C]  thương

[Am]  Anh nhớ em đêm từng [G]  đêm

Lòng thầm [Em]  mong thấy em trong phút [Am]  giây.

 

Ngày gặp [Am]  em, đi bên em không nói được [G]  câu gì

Ngồi kề [Em]  em sao mùa đông thấy không giá [C]  lạnh

Ngày gặp [Am]  em sương đêm rơi gió rét từng [G]  cơn lạnh lùng

Sao lòng [Em]  anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu [Am]  tiên

 

Giờ chia [Am]  ly em quay đi che giấu bờ [G]  mi lệ rơi

Ta xa [Em]  nhau mong đến một ngày gặp [C]  lại

Giờ chia [Am]  ly anh xa em nhưng sẽ nhớ [G]  em người ơi

Trái tim [F]  anh, trái tim [G]  em không rời [Am]  xa.