Mùa đông im lặng – Tường Văn

Tone

Đánh giá

 

1. [Am]  Dòng đời [C]  vẫn mãi [D]  trôi đi [E7]  hoài

[Am]  Từng ngày [C]  vẫn nhớ [D]  thương tình yêu [E7]  đó

Làn [Am]  môi ấm [C]  êm thiết [G]  tha thuở [Am]  nào

Nụ [F]  hôn say [G]  đắm ta đã [Am]  trao

Bàn [F]  tay luyến [C]  lưu khi [G]  ta bắt [Am]  đầu

Còn [F]  như vương [G]  vấn mai về [Am]  sau.

 

ĐK: Rồi hôm [F]  nay đã [G]  xa xa [Am]  nhau muôn [C]  trùng

Để rồi từng [F]  đêm ai [G]  mong ai [D]  thương nhớ canh [E7]  dài

Nhìn trời [F]  sao nhớ [G]  em em [Am]  đang nơi [C]  nào

Còn nhớ không [F]  em ngày [G]  xưa yêu [D]  thương thuở ban [Am]  đầu.

 

2. [Am]  Dòng đời [C]  vẫn mãi [D]  trôi đi [E7]  hoài

[Am]  Từng ngày [C]  vẫn nhớ [D]  thương tình yêu [E7]  đó

Làn [Am]  môi ấm [C]  êm thiết [G]  tha thuở [Am]  nào

Nụ [F]  hôn say [G]  đắm ta đã [Am]  trao

Bàn [F]  tay luyến [C]  lưu khi [G]  ta bắt [Am]  đầu

Còn [F]  như vương [G]  vấn mai về [Am]  sau.