Mùa đông của anh

Tone

Đánh giá

 

Intro

|[D] _ |[F#m] _ |[Am] [B] _

|[Em] _ |[Gm] [C]  |[D] _ |[E] _ |

 

Verse 1

|[A] _Ngày nào anh |[D] yêu em ,anh đã |[Dmaj7] quen trong [D7] cay đắng |[G] tuyệt vời 

|[G] _Ngày nào em yêu |[Em] anh, em hẳn |[A7] quên với [Em] trời hạnh phúc |[D] mới 

|[D7] _Em ơi Đông lại |[G] về từ trăm năm lạnh |[F#m] giá 

Tim anh như ngừng |[B7] thở, từ sau ân |[Em] tình đó 

Em |[Em] nghe không ? Mùa |[C] đông, mùa |[A7] đông 

 

Verse 2

|[A] _Ngày nào ta |[D] xa nhau, anh bước |[Dmaj7] sâu trong [D7] vũng tối |[G] nhạt nhòa 

|[G] _Từng mùa đông theo|[Em] _ qua, anh đã|[A7] _ quen với đỉnh đời |[D] băng giá 

|[Am7] _Xưa [D] hôn em một |[G] lần, rồi đau thương tràn |[F#m] lấp 

Anh yêu em một |[B7] ngày và xa em trọn |[Em] kiếp 

Nên anh yêu mùa |[Em] đông, nên anh yêu mùa|[A] _ đông, ôi Mùa Đông |[D] của anh  

 

Điệp khúc: 

|[D7] _Anh chỉ là người |[G] điên trong vườn hoa tình |[F#m] ái. 

Anh chỉ là người |[Am/F#] say bên [B7] đường em nhìn|[Em] _ thấy 

Em đi |[Em] đi, người điên không biết |[A7] nhớ và người say không |[D] biết buồn... 

|[D7] _Những cuộc tình dương |[G] gian, muôn đời không nghĩa |[F#m] lý 

Nhưng người vẫn tìm |[Am] nhau trong [B7] vòng tay tình|[Em] _ ý 

Như đôi |[Em] ta... niềm yêu xưa chỉ|[A] _ còn một vì sao anh |[D] lẻ loi. [G] _  

 

Verse 3

|[A] _ Trời lập đông chưa |[D] em, cho lũ |[Dmaj7] dơi đi [D7] tìm giấc ngủ |[G] vùi 

|[G] _Để mặc anh lang |[Em] thang, ôm giá |[A] băng ngỡ thầm người |[D] yêu tới. 

|[Am7] _Đêm [D] chia ly em |[G] về, đường khuya em bật |[F#m] khóc 

Anh xa em thật |[B7] rồi, làm sao quên mùi |[Em] tóc 

Em hỡi |[Em] em, có phải tình băng |[A] giá là tình đẹp trên |[D] thế gian 

 

Midtro

|[D]   |[F#m]  |[Am] [B] 

|[Em]  |[G]  |[D]  |[Em] [A]  |[D] 

 

|[Am7] _ Anh chỉ là người |[G] điên trong vườn hoa tình |[F#m] ái. 

Anh chỉ là người |[Am/F#] say bên [B7] đường em nhìn|[Em] _ thấy 

Em đi |[Em] đi, người điên không biết |[A7] nhớ và người say không |[D] biết buồn... 

|[D7] _Những cuộc tình dương |[G] gian, muôn đời không nghĩa |[F#m] lý 

Nhưng người vẫn tìm |[Am] nhau trong [B7] vòng tay tình|[Em] _ ý 

Như đôi |[Em] ta... niềm yêu xưa chỉ|[A] _ còn một vì sao anh |[D] lẻ loi. 

 

--> Verse 3

 

|[Bsus4] [B] _Em hỡi |[Em] em, có phải tình băng |[Asus4] giá 

|[A7] _là tình đẹp nhất trên |[G] thế gian. 

 

Endding

|[D] [A]  |[Em] [A]  |[D] 

 

 

------------------

Lời anh do ca sĩ Dalena trình bày

 

 

1. The day I love [G]  you, I lost [G7]  eve in my busi-[C]  ness

The day you love [F]  me, you re-[D7]  play so long long [G]  ago

But [G7]  winter my [C]  love, had come back a-[Bm]  gain

The beat of my [E7]  heart don't need to re-[Am]  tain

Your [D7]  winter had [F]  come, had [D7]  come

 

I'm only your [C]  fool to fall for your [Bm]  love.

When don't give the [E7]  wine your kiss is made [Am]  of

Pull me through, who could stay

in [Em]  love and drink to [D7]  kill long more [G]  day

For [G7]  us unders-[C]  tood, there is no love to [Bm]  share.

No love under-[E7]  stood and light every [Am]  where

Love for [D7]  me was [Bm]  solely [D7]  love dying me-[C]  mories of [G]  you

 

2. With winter my [G]  love, the bird [G7]  sorrow gone to the [C]  south

They found their mo' [F]  home of play-[D7]  shoe keep [C]  them safe and [G]  warm

The [G7]  night that you [C]  left, it tore me a-[Bm]  part

The tears that I [E7]  cried are still in my [Am]  heart

Oh my love, the boy tree of [D7]  life is their own set and [G]  love