Một Trái Tim Một Tình Yêu

Tone

Đánh giá

 

 

Đừng hoài |[C] nghi về thời gian sẽ |[Em] quên

Vẫn |[F] nhớ mãi 1 tình yêu |[G] trong đời.

Tình anh còn |[Am] đây mặc thời gian đổi |[Em] dời

Và |[F] anh chỉ còn riêng mình |[G] em

 

|[Am] Khi gặp em anh biết sẽ |[Em] không còn ai hơn nữa |

|[F] Không còn ai thay |[G] thế em trong |[C] giấc mộng |

|[Am] Mưa mù hay băng giá cũng |[Em] không làm anh chậm bước |

|[F] Đừng hoài nghi tình anh em |[G] nhé|_

 

Ngày hôm qua |[C] đó tình đã trao |[E] em |_

Cho đến mãi hôm nay |[Am] _ ân |[Am/G] tình vẫn đong |[F] đầy |[G] _

Và mai sau |[C] nữa yêu người càng đắm |[E] say,

Có ai hơn tình em |[Am] _ |[Am/G] _một tình |[F] yêu,

một |[G] trái tim cho |[C] em.|[G] __

< khi kết>: ... tim cho |[C] em.||

Màu biển |[C] xanh, màu tình em với |[Em] anh.|

Tình |[F] anh như cát biển, vòng |[G] tay ôm sóng biển,

Trọn đời |[C] cát mãi mãi ôm ấp tình |[E] em,

Và đời |[F] anh luôn cưu mang tình |[G] em