Một thời đã xa – Em

Tone

Đánh giá

 

Đừng buồn anh [C]  hỡi khi [D]  lỡ nói yêu em [G]  rồi [Em] 

Bận lòng chi [C]  nữa hỡi [D]  anh xin hãy quên [G]  em đi [E7] 

Giây phút bên [Am]  nhau [D]  anh sẽ quên [G]  mau [Em] 

Chỉ có em [Am]  thôi giữ [F#]  mãi bóng hình [B7]  xưa.

 

Đời ai cũng [C]  có giây [D]  phút trót yêu dại [G]  khờ [Em] 

Và em đã [C]  biết biết [D]  anh sẽ chẳng yêu em [G]  đâu [E7] 

Em sẽ không [Am]  quên [D]  giây phút bên [G]  nhau [Em] 

Em đã trao [Am]  anh trao [F#]  anh nụ hôn [B7]  ấy.

 

Và em [Em]  biết anh sẽ quên hết 

Những bài tình [Am]  ca viết riêng tặng em 

Và em [D]  biết trái tim anh có 

Hình bóng ai [G]  kia đâu chỉ riêng [B7]  em 

Và em [Em]  sẽ không trách anh nữa 

Chẳng trách anh [Am]  đâu [C] 

Khi ta đến bên [F#]  nhau tình gian [B7]  dối. 

 

Và em [Em]  biết anh sẽ quên hết 

Những bài tình [Am]  ca viết riêng tặng em 

Và em [D]  biết trái tim anh có 

Hình bóng ai [G]  kia đâu chỉ riêng [B7]  em 

Và em [Em]  sẽ không trách anh nữa 

Chẳng trách anh [Am]  đâu [C] 

Khi ta đến bên [B7]  nhau tình yêu dối [Em]  lừa .