Một thoáng chim bao – Nguyễn Ngọc Thiện

Tone

Đánh giá

 

Người có [Am]  biết hồn ta đang uốn khúc

Dọc đường [Dm]  lên phố núi bỗng chập chùng [E7]  mưa

Mắt người [Am]  khép trên [G]  vai ta hư [Em]  thực

Biết lòng [B7]  người đã chịu mở ra [E7]  chưa

Ta vốn [Am]  nhát một lời ru phút [Dm]  đó

Nên trăm [G]  con chim mộng đã bay [Am]  vèo

Ta vốn [E]  khờ mười ngón tay nắm giữ

Câu thơ [Dm]  đành vụt [E7]  mất một vần [Am]  gieo

ĐK: May mà [F]  khói, may mà [G]  sương còn níu [Dm]  kịp

Vòng tay [G]  ôm âu yếm dưới chân [E7]  đồi

Môi người [Am]  thở nhịp nhàng trong đêm [Dm]  biếc

Đã nên [E]  vần nên điệu giữa môi [E7]  ta

Thoảng như [F]  gió mà mong manh như khói

Cớ gì [Dm]  lòng rộn [G]  mãi giấc mơ [C]  ơi

Người có mộng [Dm]  mị không người yêu [Am]  dấu

Cho đến [E7]  nay ta được thức bên [Am]  người