Một Mình

Tone

Đánh giá

 

 

Intro:

|[Cm] [Bb]  |[Ab]  |[Fm] [Ab]  |[D]  |[G] 

|[Cm]  |[Ab] [G]  |[Fm] [Ebm]  |[D]  |[G] 

 

|[G] _Sớm mai thức |[Cm]  giấc, nhìn quanh một |[Eb]  mình 

Ngoài hiên nắng |[Gm] lóe, đàn chim giật |[Fm]  mình 

Biết lời |[Bb] tỏ tình, đã có |[Cm] người  nghe |[Bb] 

 

|[Cm] _Nắng xuyên qua |[Cm] lá, hạt sương lìa |[Eb]  cành 

Đời mong |[Gm] manh quá, kể chi chuyện |[Cm]  mình 

Nắng buồn cuộc |[Gm]  tình, bỗng tắt bình |[Cm]  minh |[Gm]  |[Cm] 

 

ĐK: Đường xưa quen |[Ab]  lối, tình dối người |[G]  mang 

Tình duyên |[G] trăm mối, một kiếp đa |[Cm]  đoan 

Cố |[Fm]  tìm tình chồng |[Dm]  chất ngổn |[G]  ngang

Còn bao lâu |[Fm6]  nữa khi ta bạc |[Cm]  đầu 

Tình cờ gặp |[Bb]  nhau, ngỡ ngàng nhìn |[Eb]  nhau 

Để |[G] rồi còn gì |[G] nữa cho |[Cm]  nhau 

 

|[Ab] [Bb] Sáng trưa |[Cm] khuya tối, nhìn quanh một |[Eb]  mình 

Đường quen |[Gm] không tới, tìm nhau |[Cm] ngại  ngùng 

Chỉ vì |[Gm] đời  mình, chưa có |[Cm] bình  minh [Bb] 

 

|[Ab] [Gm]  |[Fm] [Eb]  |[D]  |[G]  |[Cm] [Bb] 

|[Ab] [Gm]  |[Fm] [Cm]  |[D]  |[G]  |[G] 

 

-> ĐK