Một Lòng Tự Hối – Đinh Công Huỳnh – Gia Ân

Tone

Đánh giá

 

 

 1. [Em] Người cha ngóng trông con 

Đã bao [C] năm [D] hoang [G] đàng 

[Em] Nhìn về chốn xa [C] xăm 

Dõi mắt [A] theo ngày [B] tháng 

[E7] Đời cứ thế vẫn [Am] trôi dần 

[D7] Bóng con nay ở [G] đâu 

[B] Người cha mắt vấn vương u sầu 

[C] Héo hon [B] trong khổ [Em] đau

 

ĐK: Con giờ đây tự [C] hối 

Những đam [G] mê lầm lỗi trong [Em] đời 

Bao ngày tháng đi [Am6] hoang 

Thấy xót [D] xa tâm tư lạc [Bm] loài 

Con nguyện xin Thiên [C] Chúa 

Hãy dung [G] tha ngày tháng trót [Em] phạm 

Xin ngài khứng thương [Am6] ban 

Nguồn ơn [Bm7] Thánh xoá tẩy hồn [Em] con

 

2. [Em] Người con thứ ra đi 

Mãi phương [C] xa [D] chân [G] trời 

[Em] Tìm vui thú giữa [C] đời 

Sống bê [A] tha lầm [B] lỗi 

[E7] Nạn đói đến trong [Am] căn làng 

[D7] Thấy tâm tư tự [G] hối 

[B] Người con thứ quyết quay về 

[C] Nói với [B] cha một [Em] lời

 

ĐK: Con giờ đây tự [C] hối 

Những đam [G] mê lầm lỗi trong [Em] đời 

Bao ngày tháng đi [Am6] hoang 

Thấy xót [D] xa tâm tư lạc [Bm] loài 

Con nguyện xin Thiên [C] Chúa 

Hãy dung [G] tha ngày tháng trót [Em] phạm 

Xin ngài khứng thương [Am6] ban 

Nguồn ơn [Bm7] Thánh xoá tẩy hồn [Em] con

 

3. [Em] Lòng cha rất bao dung 

Vẫn yêu [C] thương [D] vô [G] bờ 

[Em] Dù con trót lỗi [C] phạm 

Những bước [A] chân lầm [B] lỡ 

[E7] Này bê béo cha [Am] ăn mừng 

[D7] Đón con yêu về [G] đây 

[B] Vì con đã ra đi giờ 

[C] Biết hối [B] tâm đổi [Em] thay

 

ĐK: Con giờ đây tự [C] hối 

Những đam [G] mê lầm lỗi trong [Em] đời 

Bao ngày tháng đi [Am6] hoang 

Thấy xót [D] xa tâm tư lạc [Bm] loài 

Con nguyện xin Thiên [C] Chúa 

Hãy dung [G] tha ngày tháng trót [Em] phạm 

Xin ngài khứng thương [Am6] ban 

Nguồn ơn [Bm7] Thánh xoá tẩy hồn [Em] con

 

4. [Em] Từ nay sống trong cha 

nỗi sướng [C] vui [D] khôn [G] cùng 

[Em] Lệ mừng đẫm đôi [C] mi 

Thấy tâm [A] tư hạnh [B] phúc 

[E7] Đời quên hết bao [Am] ưu phiền 

[D7] Tránh xa bao lạc [G] thú 

[B] Giờ con đã ăn năn rồi 

[C] Đến nương [B] thân cùng [Em] cha

 

ĐK: Con giờ đây tự [C] hối 

Những đam [G] mê lầm lỗi trong [Em] đời 

Bao ngày tháng đi [Am6] hoang 

Thấy xót [D] xa tâm tư lạc [Bm] loài 

Con nguyện xin Thiên [C] Chúa 

Hãy dung [G] tha ngày tháng trót [Em] phạm 

Xin ngài khứng thương [Am6] ban 

Nguồn ơn [Bm7] Thánh xoá tẩy hồn [Em] con