Một Lần Dang Dở

Tone

Đánh giá

 

 

Khi |mới thương |[D] nhau em hay nắm |tay dặn |[Bm] 

Cho |dù cuộc |[D] đời là bể |dâu trái |[F#m] ngang

|Ðã thương |[A] nhau mình sắt |son một |[Em] lòng

Dẫu |khổ thế |[A] nào thì tình ta |vẫn không |[A7] phai.

 

Khi |đó bên |[D] nhau ta xây biết |bao nhiêu mộng |[Bm] vàng,

Ta |hẹn mùa |[D] xuân sang mình |sẽ cưới |[F#m] nhau.

|Lá thu |[A] bay rồi đến |đông gần |[Em] tàn,

Giấc |mộng sắp |[A] thành thì bỗng |ai đổi |[D] thay. 

 

|_Tình |[G] ơi |_sao |[Em] tình, 

gieo |nhiều nỗi trái |[F#m] ngang, |Cho người lắm |[D] ê chề

|_Tình |[Em] ơi cuộc |đời có |[G] bao lâu,

|Vài lần đắng [A] cay thôi Coi |[Em] như mình |[D] đã già.

 

|_Thôi |nhé em |[D] ơi nay |ta đã xa lạ |[Bm] rồi

Ta |chẳng còn |[D] chi để mà |lưu luyến |[F#m] nhau

|Bước chân |[A] đi là dứt |duyên nợ |[Em] rồi

Nếu |gặp giữa |[A] đường thì cũng |xem như chẳng [D] quen.

Nếu |gặp giữa |[A] đường thì cũng |xem như chẳng [D] quen.