Món Quà Tặng Cô

Tone

Đánh giá

 

 

Các bạn tặng cô cành hoa hồng tươi 

Chỉ riêng mình em chẵng biết tặng gì 

Thế em xin tặng cô một bài hát 

Chúc cô một ngày vui thật là vui 

 

Lớp em chỉ yêu mình cô mà thôi 

Bởi vì nhìn cô vừa xinh vừa hiền 

Chúng em sẽ ngoan và học thật giỏi 

Để cho cô cười tươi thật là tươi 

 

Là la la ..là la lá là .. 

la lá la ..la là là la lá 

Là la la .. là la lá là ..

la lá la .. la là là la là 

 

Cảm ơn cô , dạy em mỗi ngày 

Cho chúng em học được nhiều điều mới 

Cảm ơn cô dạy em tất cả 

Cho chúng em mai này mau nên người