Mỗi người một nơi – Nhạc Hoa – Lời Việt – Quang Huy

Tone

Đánh giá

 

Một cuộc tình vừa [G]  qua cầm theo lời [D]  hứa phôi pha

Tình yêu [Em]  đã có lúc của đôi [Bm]  ta

Cớ sao giờ [C]  đây chỉ có một [G]  người

Ở chân trời [Am]  xa có bóng một ai [D]  kia.

 

Rồi cuộc tình mồ [G]  côi đành nghe lòng [D]  xót xa thôi

Một ai [Em]  đó đã lỡ buồn lòng [Bm]  tôi

Trách chi người [C]  ta đã bỏ thật [G]  rồi

Trách chi một [Am]  người đã ở nơi rất [D]  xa.

 

Nhớ lại ngày [G]  nao bàn tay mình nắm bàn [D]  tay

Hẹn thề nhau [Em]  chi giờ đây đường ai nấy về

Biết trước thì [C]  đã không quen không yêu rồi [G]  để hôm nay buồn

Trách ai gì [Am]  nữa cho buồn tâm trí bây giờ khi [D]  đã nhạt phai.

 

Nhớ đến ngày [G]  nao bàn tay mình nắm bàn [D]  tay

Hẹn thề nhau chi [Em]  giờ đây đường ai nấy về

Chiếc nhẫn này [C]  sẽ đeo tay ai bây giờ [G]  để quên một người

Để không còn [Am]  trách, không buồn đau nữa khi tình chia hai [D]  lối

Mỗi người một [G]  nơi.